Jadrom metódy ACCELIUM je presvedčenie, že najefektívnejšie sa učíme prostredníctvom autentického, zaujímavého zážitku, ktorý nás motivuje pokračovať a chcieť viac.
Takéto zážitky nám prinášajú hry. Sú vzrušujúce, zábavné a vtiahnu nás do deja, pričom nám stimulujú myseľ rôznymi dilemami a myšlienkami.
Navyše, hranie hier podporuje skúmanie bez strachu zo zlyhania a kritiky.
Inými slovami, metodika ACCELIUM stimuluje nielen učenie, ale zároveň aj efektívne simuluje situácie z reálneho života.

Hraj sa

Naučte sa pravidlá strategickej hry a potom sa VEĽA hrajte!

Uč sa

Naučte sa metakognitívne modely a stratégie pre efektívnejšie riešenie problémov, rozhodovanie, analýzu a viac.

Používaj

Preneste poznatky a stratégie získané počas hry do reálnych osobných a profesionálnych výziev.

Strategické hry


Vo svojej podstate sú všetky hry simuláciou niektorých aspektov reality. Skúsenosť z hrania nám dokáže vytvoriť nielen fascinujúci, ale aj podnetný úvod do akejkoľvek témy. Prinesie nám tak uvedomenie rôznych situácií prostredníctvom reálneho zážitku, na rozdiel od teoretickej informácie.
Aby účastníci boli v hre úspešní, dôležité je precvičovanie a rozvíjanie rôznych zručností myslenia, ako napríklad riešenie problémov, rozhodovanie, adaptívne myslenie, analýza a dedukcia.

Metakognitívne modely


Keď účastníci nadobudnú už základnú zručnosť v hre, metodika im ponúkne nástroje a modely. Tie im umožnia hlbšie porozumenie. Posunú sa tak od prostého vnímania problému až k holistickému, komplexnému a efektívnemu pohľadu.
Modely a stratégie naučené v kontexte hry sú všeobecne platné a dajú sa efektívne uplatniť v rôznych každodenných situáciách.

Sprostredkovanie učenia a transfer vedomostí

Sprostredkované učenie umožňuje účastníkom zamyslieť sa nad vlastnou skúsenosťou. Povzbudí ich, aby kriticky analyzovali svoje kroky.
Analýzou a interpretáciou svojich skúseností TAK získavajú hlbší a zdravší pohľad do svojich kognitívnych vzorcov. Tým dokážu identifikovať príležitosti pre zmenu a zlepšenie.
Sprostredkovanie umožní účastníkom preniesť postrehy z kontextu hry do každodenného života. To vedie k významnému osobnému rastu.

Rozvoj zručností založený na hre

Accelium
Menu