Tréning je zameraný na priblíženie prínosov  CRM (Customer Relationship Managment) a teda riadenia vzťahov so zákazníkmi a ich následná aplikácia do praxe.

Zamerané na:

  • CRM voči ostatným marketingovým postupom
  • rozhodujúce faktory pre zvládnutie CRM
  • spomaľujúce faktory zavádzania CRM
  • dlhodobé poznanie zákazníka ako dominantný faktor
  • implementácia CRM v praxi
  • čo môžeme urobiť dnes pre uspokojenie zákazníka

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok