Pri predaji je komunikácia so zákazníkmi kľúčová. Práve preto by mali všetci obchodníci, ale taktiež manažéry a ďalší zamestnanci, ktorí prichádzajú do vztyku so zamestnancami poznať prvky efektívnej komunikácie. Obchodníci, ktorí si osvoja prvky efektívnej komunikácie vedie ako viesť konštruktívnu debatu s klientom a ako dosiahnuť svojho cieľa.  Účastníci tréningu sa taktiež naučia ako predísť konfliktom a ako ich riešiť.

 

 

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok