Vďaka tréningu sa účastnici naučia riadiť a vyťažiť z rozhovorov čo najviac. Získajú znalosti pre nadviazanie ďalšou ponukou v konkrétnom rozhovore, naučia sa vytvoriť databázy v konkrétne použiteľných formulácií z praxe a pomenovať najdôležitejšie potreby zákazníkov.

Zamerané na:

  • Čo je to Cross-seling a Up-selling a prečo sú dôležité, a čo ich ovplyvňuje?
  • Čo pokladajú zákazníci za užitočné a čo všetko očakávajú?
  • Zákazníci chcú alebo nechcú nakupovať – ide o problematiku nákupnej odozvy
  • Čo motivuje zákazníkov?
  • Faktory ovplyvňujúce Cross-seling a faktory ovplyvňujúce Up-selling
  • Produktové a cenové stratégie v Cross-selingu a Up-sellingu
  • Komunikácia a podpora predaja

„Dostala som množstvo dôležitých informácií, ktoré pomaly aplikujem do pracovného aj súkromného života. Odporúčam každému pre zlepšenie celkovej kvality života :-)" – Ľubka Bohušová (Assistant of National Manager, Kuehne - Nagel)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok