Partnerstvo

Naším klientom ponúkame dlhodobé partnerstvo založené na racionálnych základoch a dlhoročných skúsenostiach v oblasti poradenstva a vzdelávania.

OTVORENÉ TRÉNINGY

Jednou z našich osvedčených možností, ktorou rozvíjame Vás i Vašich zamestnancov, sú Otvorené tréningy (pre firmy, jednotlivcov, otvorenú verejnosť). Ich presný program je pripravovaný v niekoľkomesačnom predstihu tak, aby objednávateľ mohol tento program zahrnúť do firemného plánu rozvoja pracovníkov. Špecializované tréningové programy sú prispôsobované konkrétnym potrebám klienta ako aj aktuálnemu dopytu na trhu vzdelávania.

 • Vzdelávacie produkty a modely sú pripravené na základe dlhoročných skúseností spoločností či trénerov a najnovších trendoch vo vzdelávaní.
 • Vzdelávacie produkty sú založené na individuálnom prístupe k jednotlivcovi, orientované na potreby účastníkov.
 • Otvorené tréningy sú miestom výmeny skúseností ľudí z rôznych oblastí podnikania.
 • Otvorené tréningy sú miestom na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vytvorenie nových pracovných vzťahov.
 • Tréningové programy prebiehajú v priateľskom a profesionálnom duchu.
 • Tréningy sú zamerané na rozvoj konkrétnych zručností formou aktívneho sociálneho učenia, pomocou modelových situácií.
 • Súčasťou tréningu je kompletný servis – organizačné zabezpečenie, materiálne zabezpečenie, príjemné prostredie a stravovanie v osvedčených slovenských hoteloch.
 • Každý účastník sa na záver vzdelávacieho programu stáva držiteľom Certifikátu, osvedčenia o absolvovaní tréningu s uvádzanými atribútmi kvality.

VZDELÁVANIE PRE FIRMY

Uzavreté firemné tréningové programy sú oblasť, na ktorú sa špecializujeme. Vyžadujú si strategický prístup našich odborne zdatných konzultantov a nasadenie vybraných profesionálnych lektorov, špecialistov vo svojom odbore. To znamená, že na konkrétnu požiadavku klienta, pri zohľadnení všetkých aspektov a potrieb, navrhneme a zrealizujeme tréningový program „šitý na mieru“ Objednávateľa.

Uzavreté tréningy sú určené pre zamestnancov klienta (t.j. klient svojpomocne alebo s našou pomocou identifikuje homogénnu skupinu / skupiny, zložené z 5 – 14 účastníkov).

Zabezpečujeme komplexne celý projekt vzdelávania a to nasledovne:

 • Identifikácia a analýza tréningových potrieb,
 • nastavenie cieľov vzdelávania,
 • dizajn tréningového obsahu a priebehu,
 • realizáciu tréningu, vrátane celého organizačného zabezpečenia a vyhodnotenia.

 

 

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok