• Rozhodovacie procesy a strategické rozhodovanie
  • Riešenie problémov a hľadanie strategických východísk
  • Analýza a dedukcia v praxi
  • Flexibilné myslenie

V prípade ďalších otázok a pre prihlásenie sa na tréning nás kontaktujte na tel. č. 0911 797 799, alebo píšte na accelium@extpartners.sk.

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok