Cenová ponuka:

Otvorený tréning Accelium PRO
= 4x modul
590€*/osoba
(vrátane užívateľského prístupu)
Otvorený tréning Accelium PRO
= 1x modul
160€*/osoba

+ 25€*/prístup do aplikácie

Interný tréning Accelium PRO 800€*/skupina/1x modul
Užívateľský prístup na 1 rok 90€*/osoba
Tréning trénerov Accelium PRO accelium@extpartners.sk

*Ceny sú uvádzané bez DPH.

Kontakt: accelium@extpartners.sk / 0911 797 799

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok