Cenová ponuka:

Otvorený tréning Accelium PRO
= 4x modul
590€*/osoba
(vrátane užívateľského prístupu)
Otvorený tréning Accelium PRO
= 1x modul
160€*/osoba

+ 25€*/prístup do aplikácie

Interný tréning Accelium PRO 800€*/skupina/1x modul
Užívateľský prístup na 1 rok 90€*/osoba
Tréning trénerov Accelium PRO accelium@extpartners.sk

*Ceny sú uvádzané bez DPH.

Kontakt: accelium@extpartners.sk / 0911 797 799

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok