Inovatívne riešenia rozvoja zručností pre globálny vek

Pozvánka Accelium PRO
Prihláška Accelium PRO

  • Inšpirujúci manažérsky vzdelávací program.
  • Pomocou dgitálnej aplikácie Accelium a online hier rozvíja manažérske strategické zručnosti.
  • Pomáha manažérom a zamestnancom byť efektívnejšími, metodickejšími a flexibilnejšími.

Program predstavuje účastníkom efektívne analyticko-strategické nástroje a rozhodovacie schémy určené na riešenie problémov, využívané expertami teórie šachovej hry.

Viac info na www.accelium.sk 

       

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok