V súčasnosti môže byť ťažké nájsť talentovaného a oddaného zamestnanca. Čo však môže byť ešte zložitejšie je identifikovať jeho talent a rozvíjať ho natoľko, aby sme o talentovaného zamestnanca neprišli. Ako s talentom pracovať, ako ho motivovať a zabezpečiť spokojnosť aj podniku aj zamestnanca?

Talent manažment sa zameriava na rozpoznávanie, rozvoj a udržanie talentov vo vnútri organizácie.

Pomôžeme vám  navrhnúť vhodnú stratégiu talent manažmentu a naučíme vás používať rôzne nástroje talent manažmentu, ako sú:

  • Plánovanie nástupníctva a finálny plán nástupníctva
  • Identifikácia kľúčových pozícií
  • Audit talentov
  • Talent pool a jeho vytvorenie
  • Rozvoj talentov
  • Plánovanie kariéry, tvorba kariérnych cieľov, riadenie kariéry
  • Rozvoj líderstva
  • Vytvorenie skupiny kľúčových zamestnancov
  • Rozvoj líderských zručností

Vaši zamestnanci budú lojálni a angažovaní, motivovaní k vyšším pracovným výkonom, ochotní a pripravení zvládať náročné úlohy a čeliť výzvam. Fluktuácia zamestnancov klesne, pracovný výkon a flexibilita vzrastie.  Vytvoríte priaznivé pracovné podmienky a pracovné prostredie, prehodnotíte kariérne plány, odmeňovanie a starostlivosť o zamestnancov. Talenty a lídrov vo vašej organizácii budete využívať efektívne.

 

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok