Cenová ponuka:

Otvorený tréning Accelium PRO
= 4x modul
590€*/osoba
(vrátane užívateľského prístupu)
Otvorený tréning Accelium PRO
= 1x modul
160€*/osoba

+ 25€*/prístup do aplikácie

Interný tréning Accelium PRO 800€*/skupina/1x modul
Užívateľský prístup na 1 rok 90€*/osoba
Tréning trénerov Accelium PRO accelium@extpartners.sk

*Ceny sú uvádzané bez DPH.

Kontakt: accelium@extpartners.sk / 0911 797 799

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok