Študenti

Test Strengthsfinder 2.0. je odporúčaný od 15 rokov. Vďaka nemu môžete zistiť, pre čo máte skutočný talent ešte pred vstupom do pracovného života.   Pri výbere vášho budúceho povolania sa na tieto oblasti môžete cielene zamerať. Výrazne tak zvýšite šancu, že hneď na prvýkrát získate prácu podľa svojich predstáv.

Podnikatelia a manažéri pracovníci

Zistíte talent a silné stránky svojich ľudí. Získate príležitosť každého z nich individuálne zapojiť do činností, v ktorých  bude prirodzene vynikať.   Prinesie to výrazné zvýšenie produktivity práce, väčšiu spokojnosť pracovníkov a dlhodobú lojalitu k vašej firme. Vedenie a riadenie podľa silných stránok je jedinečný nástroj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy.

Pracovníci

Objavíte svoj skutočný talent a získate praktické informácie pre jeho premenu na silné stránky.   Dostanete jasnú nápovedu, čo robiť a ako sa správať, aby ste dosiahli pracovný úspech , tak aj osobnú spokojnosť.

 Učitelia a rodičia

Absolvovaním testu získate znalosť svojich vlastných talentov. To vám umožní pozerať na deti odlišným spôsobom. Naučíte sa hľadať a rozvíjať deti predovšetkým v tom, čo im ide najlepšie. Dáte im tak výborný základ pre ich úspešný život.

„Veľmi pekne sa chcem poďakovať lektorke za úžasný prístup, entuziazmus a v neposlednom rade profesionalitu, akou bolo školenie vedené. Svojim lektorským pôsobení určite všetkých zúčastnených posunula vpred, formou “najprv spoznaj seba, aby si pochopil iných”. Školenie by som odporučila všetkým, ktorí sa chcú, alebo potrebujú zdokonaliť v komunikácii. Ešte raz ďakujem.” – Mirka Šafráneková (Office Manager, Taktik)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok