V súčasnosti môže byť ťažké nájsť talentovaného a oddaného zamestnanca. Čo však môže byť ešte zložitejšie je identifikovať jeho talent a rozvíjať ho natoľko, aby sme o talentovaného zamestnanca neprišli. Ako s talentom pracovať, ako ho motivovať a zabezpečiť spokojnosť aj podniku aj zamestnanca?

Talent manažment sa zameriava na rozpoznávanie, rozvoj a udržanie talentov vo vnútri organizácie.

Pomôžeme vám  navrhnúť vhodnú stratégiu talent manažmentu a naučíme vás používať rôzne nástroje talent manažmentu, ako sú:

  • Plánovanie nástupníctva a finálny plán nástupníctva
  • Identifikácia kľúčových pozícií
  • Audit talentov
  • Talent pool a jeho vytvorenie
  • Rozvoj talentov
  • Plánovanie kariéry, tvorba kariérnych cieľov, riadenie kariéry
  • Rozvoj líderstva
  • Vytvorenie skupiny kľúčových zamestnancov
  • Rozvoj líderských zručností

Vaši zamestnanci budú lojálni a angažovaní, motivovaní k vyšším pracovným výkonom, ochotní a pripravení zvládať náročné úlohy a čeliť výzvam. Fluktuácia zamestnancov klesne, pracovný výkon a flexibilita vzrastie.  Vytvoríte priaznivé pracovné podmienky a pracovné prostredie, prehodnotíte kariérne plány, odmeňovanie a starostlivosť o zamestnancov. Talenty a lídrov vo vašej organizácii budete využívať efektívne.

 

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok