Ako vás vnímajú vaši súčasní a hlavne potenciálni zamestnanci ako zamestnávateľa? Akú reputáciu by ste si priali mať? Dokážete pritiahnuť talenty do svojej firmy aj inak ako najlepším finančným ohodnotením spomedzi konkurencie?

Predmetom cielených aktivít Employer Brandingu je prekonanie rozdielu medzi imidžom firmy (ako zamestnávateľa vnímajú potenciálni zamestnanci) a identitou značky zamestnávateľa (ako by manažment chcel, aby bola vnímaná).

Employer Branding kombinuje prieskum trhu, poradenstvo, komunikáciu a marketing tak, aby sme dosiahli dôveryhodnú a nami preferovanú pozíciu značky na trhu. Konečným cieľom je pomocou talentov stimulovať rast a rozvoj firmy a dosahovanie strategických cieľov.

Je to cyklický proces, ktorý zahŕňa:

  1. Porozumenie – skúmanie hodnôt, ktoré firma prináša súčasným a potenciálnym zamestnancom firmy, kvalít jej zamestnancov, postoje vedenia voči budovaniu zamestnávateľskej značky a ich očakávania, pochopenie konceptu Employer Brandingu. Týka sa vnútornej identity firmy a zbierania, analýzy a vyhodnotenia všetkých informácií, ktoré sa týkajú relevantného trhu (tzv. market intelligence).
  2. Plánovanie – prepája marketing, komunikáciu, riadenie talentov a strategický rozvoj, aby sa zaistil najvhodnejší talent pre firmu.
  3. Exekúciu plánu – implementačná fáza.
  4. Meranie a hodnotenie, sústavné vyhodnocovanie účinnosti každej z použitých techník, s nevyhnutným nastavením ukazovateľov výkonnosti pre sústavné zlepšovanie, následné prispôsobovanie stratégií a aktivít.

 

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok