Tímy sú hnacím motorom úspechu každej organizácie.

Pri koučingu tímov kouč pracuje s celým tímom, na tím nahliada ako na samostatnú, ucelenú  jednotku.

Potrebujete riadiť proces zmeny? Rýchlo sa prispôsobiť zmene? Dochádza v tíme ku stagnácii, alebo dokonca ku konfliktom a napätiu?

Nie je váš tím dostatočne produktívny? Chýba vášmu tímu kreativita? Vznikajú v tíme komunikačné problémy? Je tu napätá atmosféra?

Nielen tieto problémy vám pomôže vyriešiť práve koučing.

Váš tím bude:

  • výkonný a produktívny,
  • inšpirovaný a zanietený,
  • pozitívne naladený,
  • prostredie v tíme podporí kreativitu, zdieľanie znalostí, tvorivú komunikáciu.

Pri koučingu tímov používame unikátne diagnostické a rozvojové nástroje Accelium a Balance Management.

 

„Dostala som množstvo dôležitých informácií, ktoré pomaly aplikujem do pracovného aj súkromného života. Odporúčam každému pre zlepšenie celkovej kvality života :-)" – Ľubka Bohušová (Assistant of National Manager, Kuehne - Nagel)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok