Tímy sú hnacím motorom úspechu každej organizácie.

Pri koučingu tímov kouč pracuje s celým tímom, na tím nahliada ako na samostatnú, ucelenú  jednotku.

Potrebujete riadiť proces zmeny? Rýchlo sa prispôsobiť zmene? Dochádza v tíme ku stagnácii, alebo dokonca ku konfliktom a napätiu?

Nie je váš tím dostatočne produktívny? Chýba vášmu tímu kreativita? Vznikajú v tíme komunikačné problémy? Je tu napätá atmosféra?

Nielen tieto problémy vám pomôže vyriešiť práve koučing.

Váš tím bude:

  • výkonný a produktívny,
  • inšpirovaný a zanietený,
  • pozitívne naladený,
  • prostredie v tíme podporí kreativitu, zdieľanie znalostí, tvorivú komunikáciu.

Pri koučingu tímov používame unikátne diagnostické a rozvojové nástroje Accelium a Balance Management.

 

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok