Tímy sú hnacím motorom úspechu každej organizácie.

Pri koučingu tímov kouč pracuje s celým tímom, na tím nahliada ako na samostatnú, ucelenú  jednotku.

Potrebujete riadiť proces zmeny? Rýchlo sa prispôsobiť zmene? Dochádza v tíme ku stagnácii, alebo dokonca ku konfliktom a napätiu?

Nie je váš tím dostatočne produktívny? Chýba vášmu tímu kreativita? Vznikajú v tíme komunikačné problémy? Je tu napätá atmosféra?

Nielen tieto problémy vám pomôže vyriešiť práve koučing.

Váš tím bude:

  • výkonný a produktívny,
  • inšpirovaný a zanietený,
  • pozitívne naladený,
  • prostredie v tíme podporí kreativitu, zdieľanie znalostí, tvorivú komunikáciu.

Pri koučingu tímov používame unikátne diagnostické a rozvojové nástroje Accelium a Balance Management.

 

„Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť workshopov Accelium PRO. Je to niečo nové, ale zároveň veľmi atraktívne, nielen pre mladú generáciu nastupujúcu na trh práce. Viem si predstaviť, že sa Accelium PRO môže stať nielen účinným nástrojom rozvoja, ale aj oddychovkou od pomerne vyčerpávajúceho pracovného tempa. A popritom podvedome rozvíjate svoje manažérske zručnosti. Je to proste škola hrou. :-)" – Lucia Mitanová (HR Manager, Fekollini)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok