Každý jedinec naráža na problémy v pracovnej a osobnej oblasti. Kouč podáva pomocnú ruku pri riešení širokého spektra aspektov, ktoré priamo či nepriamo súvisia s pracovným výkonom a správaním:

  • rozhodovanie,
  • rýchle zvýšenie výkonu,
  • hranice možností jednotlivca a ich posúvanie,
  • komunikácia,
  • manažovanie ľudí a tímov,
  • dosahovanie cieľov,
  • úspech,
  • zvládanie konfliktov,
  • organizácia práce a osobného života,
  • flexibilita, adaptácia na zmeny, …

Koučovanie rozvíja schopnosti a zručnosti, podnecuje  uvažovanie jednotlivca  – manažéra, obchodníka, špecialistu, zamestnanca. Posilňuje jeho rozvojový potenciál, maximalizuje  výkon, zvyšuje vnútornú angažovanosť.

Pri koučingu jednotlivca používame unikátne nástroje Accelium a Balance Management.

 

„Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť workshopov Accelium PRO. Je to niečo nové, ale zároveň veľmi atraktívne, nielen pre mladú generáciu nastupujúcu na trh práce. Viem si predstaviť, že sa Accelium PRO môže stať nielen účinným nástrojom rozvoja, ale aj oddychovkou od pomerne vyčerpávajúceho pracovného tempa. A popritom podvedome rozvíjate svoje manažérske zručnosti. Je to proste škola hrou. :-)" – Lucia Mitanová (HR Manager, Fekollini)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok