Každý jedinec naráža na problémy v pracovnej a osobnej oblasti. Kouč podáva pomocnú ruku pri riešení širokého spektra aspektov, ktoré priamo či nepriamo súvisia s pracovným výkonom a správaním:

  • rozhodovanie,
  • rýchle zvýšenie výkonu,
  • hranice možností jednotlivca a ich posúvanie,
  • komunikácia,
  • manažovanie ľudí a tímov,
  • dosahovanie cieľov,
  • úspech,
  • zvládanie konfliktov,
  • organizácia práce a osobného života,
  • flexibilita, adaptácia na zmeny, …

Koučovanie rozvíja schopnosti a zručnosti, podnecuje  uvažovanie jednotlivca  – manažéra, obchodníka, špecialistu, zamestnanca. Posilňuje jeho rozvojový potenciál, maximalizuje  výkon, zvyšuje vnútornú angažovanosť.

Pri koučingu jednotlivca používame unikátne nástroje Accelium a Balance Management.

 

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok