Každý jedinec naráža na problémy v pracovnej a osobnej oblasti. Kouč podáva pomocnú ruku pri riešení širokého spektra aspektov, ktoré priamo či nepriamo súvisia s pracovným výkonom a správaním:

  • rozhodovanie,
  • rýchle zvýšenie výkonu,
  • hranice možností jednotlivca a ich posúvanie,
  • komunikácia,
  • manažovanie ľudí a tímov,
  • dosahovanie cieľov,
  • úspech,
  • zvládanie konfliktov,
  • organizácia práce a osobného života,
  • flexibilita, adaptácia na zmeny, …

Koučovanie rozvíja schopnosti a zručnosti, podnecuje  uvažovanie jednotlivca  – manažéra, obchodníka, špecialistu, zamestnanca. Posilňuje jeho rozvojový potenciál, maximalizuje  výkon, zvyšuje vnútornú angažovanosť.

Pri koučingu jednotlivca používame unikátne nástroje Accelium a Balance Management.

 

„Veľmi pekne sa chcem poďakovať lektorke za úžasný prístup, entuziazmus a v neposlednom rade profesionalitu, akou bolo školenie vedené. Svojim lektorským pôsobení určite všetkých zúčastnených posunula vpred, formou “najprv spoznaj seba, aby si pochopil iných”. Školenie by som odporučila všetkým, ktorí sa chcú, alebo potrebujú zdokonaliť v komunikácii. Ešte raz ďakujem.” – Mirka Šafráneková (Office Manager, Taktik)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok