Tímy sú hnacím motorom úspechu každej organizácie.

Pri koučingu tímov kouč pracuje s celým tímom, na tím nahliada ako na samostatnú, ucelenú  jednotku.

Potrebujete riadiť proces zmeny? Rýchlo sa prispôsobiť zmene? Dochádza v tíme ku stagnácii, alebo dokonca ku konfliktom a napätiu?

Nie je váš tím dostatočne produktívny? Chýba vášmu tímu kreativita? Vznikajú v tíme komunikačné problémy? Je tu napätá atmosféra?

Nielen tieto problémy vám pomôže vyriešiť práve koučing.

Váš tím bude:

  • výkonný a produktívny,
  • inšpirovaný a zanietený,
  • pozitívne naladený,
  • prostredie v tíme podporí kreativitu, zdieľanie znalostí, tvorivú komunikáciu.

Pri koučingu tímov používame unikátne diagnostické a rozvojové nástroje Accelium a Balance Management.

 

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok