Každý jedinec naráža na problémy v pracovnej a osobnej oblasti. Kouč podáva pomocnú ruku pri riešení širokého spektra aspektov, ktoré priamo či nepriamo súvisia s pracovným výkonom a správaním:

  • rozhodovanie,
  • rýchle zvýšenie výkonu,
  • hranice možností jednotlivca a ich posúvanie,
  • komunikácia,
  • manažovanie ľudí a tímov,
  • dosahovanie cieľov,
  • úspech,
  • zvládanie konfliktov,
  • organizácia práce a osobného života,
  • flexibilita, adaptácia na zmeny, …

Koučovanie rozvíja schopnosti a zručnosti, podnecuje  uvažovanie jednotlivca  – manažéra, obchodníka, špecialistu, zamestnanca. Posilňuje jeho rozvojový potenciál, maximalizuje  výkon, zvyšuje vnútornú angažovanosť.

Pri koučingu jednotlivca používame unikátne nástroje Accelium a Balance Management.

 

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok