Online test Strengthsfinder bol vytvorený v roku 1998 spoločnosťou Gallup na základe viac ako 50-ročného výskumu talentu, silných stránok a poradenstva v oblasti rozvoja pracovníkov a manažérov. V roku 2007 bola vydaná nová, upresnená verzia knihy a testu Strengthsfinder 2.0. Súčasťou knihy je heslo pre prístup k testu a ďalej vysvetlenie jeho výsledkov.

Test absolvovalo vyše 15 miliónov ľudí z viac ako 100 krajín sveta. Kniha aj test boli preložené do 20 jazykov. Výsledky testu sú ďalej anonymne využívané k vedeckým výskumom a neustálemu upresňovanie testu.

Filozofia testu Strengthsfinder vychádza z presvedčenia, že nájdenie talentu, premena na silné stránky a ich maximálne využitie prináša výrazne lepšie pracovné výsledky aj osobnú spokojnosť, než obyčajné zlepšovanie slabých stránok. Tieto závery boli potvrdené radom výskumov, ktoré spoločnosť Gallup vykonala. Na základe rozhovoru s viac ako 10 miliónmi ľudí, bolo zistené, že iba 30% ľudí silne súhlasí s vetou:

“Vo svojej práci mám každý deň príležitosť robiť to najlepšie, čo viem.”

70% ľudí nerobí bohužiaľ vo svojej práci každý deň to, čo vie najlepšie a ich talent zostáva nevyužitý v neprospech zamestnávateľa aj ich samotných.

Platí jedno pravidlo: “Ak vás niečo baví a využívate to aj vo svojej práci, tak ste v tom dobrí!”

Nájdete svoj talent, zistíte, v čom ste jedineční a pochopíte, ako môžete rozvíjať svoje silné stránky

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok