TED – teamEgo – diagnostic je zameraný na testovanie a diagnostiku tímov.
Sníma postoje a pracovné stereotypy na základe 5 kategórií, ktoré obsahujú celkovo 23 oblastí mapovaných postojov jednotlivých členov tímu a tímu ako celku.

Snímanie postojov tímov je realizované CWAT metódou
(Colour World Asociation method)
využívajúc inovatívne online riešenia produktovej rady Balance Management nášho parnera, poradenskej spoločnosti Engage Hill.

ČO JE CWAT?
Je to jednoduché odpovedáte výberom 3 farieb

CWAT – Colour-Word Association Technique
Farebno – slovná asociačná technika

Výsledkom snímania sú konkrétne odporúčania a navrhované riešenia pre rozvoj a vzdelávacie aktivity zacielené na rozvoj tímov.

Výhody diagnostiky:

  • Veľmi presná diagnostika postojov tímov
  • Meranie výkonnosti, motivácie, rozvojového potenciálu celku a jednotlivých členov
  • Porovnanie jednotlivých tímov medzi sebou podľa vopred vybraných kritérií
  • Identifikácia prekážok rozvoja tímov a konkrétnych vzdelávacích potrieb
  • Predikcia trendov
  • Online prostredie
  • Časová nenáročnosť

„Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť workshopov Accelium PRO. Je to niečo nové, ale zároveň veľmi atraktívne, nielen pre mladú generáciu nastupujúcu na trh práce. Viem si predstaviť, že sa Accelium PRO môže stať nielen účinným nástrojom rozvoja, ale aj oddychovkou od pomerne vyčerpávajúceho pracovného tempa. A popritom podvedome rozvíjate svoje manažérske zručnosti. Je to proste škola hrou. :-)" – Lucia Mitanová (HR Manager, Fekollini)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok