TED – teamEgo – diagnostic je zameraný na testovanie a diagnostiku tímov.
Sníma postoje a pracovné stereotypy na základe 5 kategórií, ktoré obsahujú celkovo 23 oblastí mapovaných postojov jednotlivých členov tímu a tímu ako celku.

Snímanie postojov tímov je realizované CWAT metódou
(Colour World Asociation method)
využívajúc inovatívne online riešenia produktovej rady Balance Management nášho parnera, poradenskej spoločnosti Engage Hill.

ČO JE CWAT?
Je to jednoduché odpovedáte výberom 3 farieb

CWAT – Colour-Word Association Technique
Farebno – slovná asociačná technika

Výsledkom snímania sú konkrétne odporúčania a navrhované riešenia pre rozvoj a vzdelávacie aktivity zacielené na rozvoj tímov.

Výhody diagnostiky:

  • Veľmi presná diagnostika postojov tímov
  • Meranie výkonnosti, motivácie, rozvojového potenciálu celku a jednotlivých členov
  • Porovnanie jednotlivých tímov medzi sebou podľa vopred vybraných kritérií
  • Identifikácia prekážok rozvoja tímov a konkrétnych vzdelávacích potrieb
  • Predikcia trendov
  • Online prostredie
  • Časová nenáročnosť

„Dostala som množstvo dôležitých informácií, ktoré pomaly aplikujem do pracovného aj súkromného života. Odporúčam každému pre zlepšenie celkovej kvality života :-)" – Ľubka Bohušová (Assistant of National Manager, Kuehne - Nagel)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok