MED – myEgo – diagnostic je zameraný na testovanie a diagnostiku jednotlivcov.
Sníma postoje a pracovné stereotypy na základe 5 kategórií, ktoré obsahujú celkovo 20 oblastí mapovaných postojov respondenta.

Snímanie postojov respondenta je realizované CWAT metódou
(Colour World Asociation method)
využívajúc inovatívne online riešenia produktovej rady Balance Management nášho parnera, poradenskej spoločnosti Engage Hill.

ČO JE CWAT?
Je to jednoduché odpovedáte výberom 3 farieb

CWAT – Colour-Word Association Technique
Farebno – slovná asociačná technika

Výsledkom snímania sú konkrétne odporúčania a navrhované riešenia pre rozvoj a vzdelávacie aktivity zacielené na individuálne rozvojové potreby jednotlivca.

Výhody diagnostiky:

  • Veľmi presná diagnostika postojov
  • Meranie výkonnosti, motivácie, rozvojového potenciálu
  • Identifikácia konkrétnych vzdelávacích potrieb
  • Predikcia trendov
  • Online prostredie
  • Časová nenáročnosť
  • Široké využitie v personalistike

„Pretože som doteraz žiadne PC hry nehrávala a nie som ani šachista, na prvý tréning som šla s menšími obavami. Tie však boli zbytočné. Podľa mňa je ACCELIUM skutočne zábavný, zároveň efektívny a hlavne celkom iný spôsob učenia sa a trénovania postupov využiteľných pri riešení rôznych problémov firemných i súkromných. Hravou formou precvičuje analytické i strategické myslenie hráča, následne jeho zručnosti hodnotí a umožňuje zlepšovanie sa. Veľkou výhodou je aj časová flexibilita, pretože hráč sa “hrá” vtedy, keď má čas (doma, či na cestách). Je to jednoducho moderný nástroj vzdelávania; iný ako klasika a určite neľutujem, že som ho absolvovala." – Elena Uhlíková (Tréner, Accelium)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok