MED – myEgo – diagnostic je zameraný na testovanie a diagnostiku jednotlivcov.
Sníma postoje a pracovné stereotypy na základe 5 kategórií, ktoré obsahujú celkovo 20 oblastí mapovaných postojov respondenta.

Snímanie postojov respondenta je realizované CWAT metódou
(Colour World Asociation method)
využívajúc inovatívne online riešenia produktovej rady Balance Management nášho parnera, poradenskej spoločnosti Engage Hill.

ČO JE CWAT?
Je to jednoduché odpovedáte výberom 3 farieb

CWAT – Colour-Word Association Technique
Farebno – slovná asociačná technika

Výsledkom snímania sú konkrétne odporúčania a navrhované riešenia pre rozvoj a vzdelávacie aktivity zacielené na individuálne rozvojové potreby jednotlivca.

Výhody diagnostiky:

  • Veľmi presná diagnostika postojov
  • Meranie výkonnosti, motivácie, rozvojového potenciálu
  • Identifikácia konkrétnych vzdelávacích potrieb
  • Predikcia trendov
  • Online prostredie
  • Časová nenáročnosť
  • Široké využitie v personalistike

„Veľmi pekne sa chcem poďakovať lektorke za úžasný prístup, entuziazmus a v neposlednom rade profesionalitu, akou bolo školenie vedené. Svojim lektorským pôsobení určite všetkých zúčastnených posunula vpred, formou “najprv spoznaj seba, aby si pochopil iných”. Školenie by som odporučila všetkým, ktorí sa chcú, alebo potrebujú zdokonaliť v komunikácii. Ešte raz ďakujem.” – Mirka Šafráneková (Office Manager, Taktik)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok