CEDi – Company Ego Diagnostic- internal je zameraný na meranie internej klímy pre potreby strategických rozhodnutí firiem.
Sníma internú klímu spoločnosti, využívajúc CWAT metódu (Colour World Asociation method) postavenú na online riešeniach produktovej rady Colour Mind nášho parnera, poradenskej spoločnosti Engage Hill.

ČO JE CWAT?
Je to jednoduché odpovedáte výberom 3 farieb

CWAT – Colour-Word Association Technique
Farebno – slovná asociačná technika

Meranie internej klímy pomocou CWAT metódy sa vyznačuje:

 • Presnou diagnostikou aktuálnych postojov na úrovni podvedomej asociácie s vylúčením skreslenia údajov na základe racionalizáci
 • Predikciou trendov vývoja správania jednotlivcov a skupín do budúcnosti
 • Nastavenie na základe individuálnych potrieb zákazníka
 • Minimálnou časovou náročnosťou pre respondenta (15 min.)
 • Rýchlym vyhodnotením a efektívne návrhy riešenia 

Merané parametre:

 • KONFORMITA – Ochota dodržiavať stanovené pravidlá
 • SPOLUPRÁCA – Ochota spolupracovať
 • KOMUNIKÁCIA – Ochota komunikovať a zdielať informácie
 • AMBÍCIA – Chuť presadiť sa a dosiahnuť úspech
 • MOTIVÁCIA – Vnútorná potreba pracovať
 • ROZVOJ – Ochota prekonávať prekážky a učiť sa
 • ANGAŽOVANOSŤ – Identifikácia sa s firmou
 • STRES – Tendencia stresovať sa

Analýza interného prostredia na základe segmentácie

 Meranie klímy

Analýza kľúčových slov ( možnosť zadať až 20 slovných spojení)

 Výstupy: Výsledkom merania je scan interného prostredia spoločnosti, ktorý mapuje jednotlivé súčasti spoločnosti na základe stanovených kritérií, určuje klímu, identifikuje postoje zamestnancov ku kľúčovým pojmom a zároveň označuje oddelenia a súčasti spoločnosti, ktoré potrebujú okamžitý zásah, formou opatrení, zo strany manažmentu.

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok