CEDex – Company Ego Diagnostic- external je zameraný na vnímanie zamestnávateľskej značky.
Sníma externé prostredie, využívajúc CWAT metódu
(Colour World Asociation method) postavenú na online riešeniach produktovej rady Colour Mind nášho partnera, poradenskej spoločnosti Engage Hill.

Snímač sa využíva na marketingový prieskum externého prostredia firmy, najmä v oblasti merania príťažlivosti zamestnávateľskej značky pre potreby tvorby Employer Branding stratégií.

 

ČO JE EMPLOYER BRANDING ?
Profesionálna marketingová komunikácia zameraná na oslovovanie vhodných kandidátov na jednotlivé pracovné pozície a udržanie zamestnancov v pracovnom procese.

PREČO POTREBUJEME EMPLOYER BRANDING?
Dnes už nestojí otázka či sa zamestnám, ale u koho sa zamestnám. Ľudia preferujú značky už aj pri zamestnaní a zmene zamestnania.

AKÝ JE PRVÝ KROK PRE REALIZÁCIU EMPLOYER BRANDINGU?Prieskum vnímania zamestnávateľskej značky.

PREČO JE POTREBNÉ MAŤ PRIESKUM?
Jedine kvalitný prieskum Vám ukáže ako ste na tom ako zamestnávateľská značka.
Kvalitný prieskum = Správny marketing mix

AKÚ METÓDU PRIESKUMU ZVOLIŤ?
Výber je vždy na Vás, no my odporúčame Colormind s požitím CWAT.

ČO JE CWAT?
Je to jednoduché odpovedáte výberom 3 farieb

CWAT – Colour-Word Association Technique
Farebno – slovná asociačná technika

PREČO POUŽIŤ CWAT?

 • Presná diagnostika na úrovni podvedomej asociácie (bypass racionálneho myslenia)
 • Predpovedá trendy
 • Nastavenie na základe individuálnych potrieb
 • Časová nenáročnosť pre respondentov
 • On-line prostredie
 • Rýchle vyhodnotenie
 • Zrozumiteľnosť výsledkov
 • Finančná dostupnosť

ČO MÁM OČAKÁVAŤ OD PRIESKUMU?

Atraktívnosť              

Na koľko sa páčim uchádzačom?
Na koľko sa páčim uchádzačom vzhľadom na konkurenciu?

Hodnota                       

Na koľko som významný pre uchádzačov?
Na koľko som významný vzhľadom na konkurenciu?

Atribúty                       

Akými kladnými a zápornými atribútmi sa vyznačujem ako zamestnávateľ? Aká je ich atraktívnosť a významnosť?
Akými atribútmi sa vyznačuje konkurencia?
V ktorých atribútoch som lepší a zároveň, ktoré priťahujú uchádzačov najviac. Ktoré atribúty eliminovať?

Trend                            

Aké vývojové trendy môžem očakávať?

POROVNÁVANIE ZAMESTNÁVATEĽOV
(príklad výstupu)

MOJA FIRMA
(príklad segmentácie)

PRÍKLAD VÝBERU ATRIBÚTOV

 • Bezpečné prostredie
 • Bonusový systém
 • Istota
 • Istota zamestnania
 • Jasné pravidlá
 • Kariérny rast
 • Moderné technológie
 • Moja kariéra
 • Nočná zmena
 • Dvojzmenná prevádzka
 • Osobný rozvoj
 • Peniaze
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Spravodlivý šéf
 • Týždeň dovolenky navyše
 • Uznanie od šéfa
 • Vernostný bonus
 • Vysoká mzda
 • Trojzmenná prevádzka
 • Dochádzam do práce nad 50 km

PRÍKLAD VYHODNOTENIA ATRIBÚTOV

* Zeleným označené hodnoty majú posilňujúci trend, červené sú nežiadúce.

ČO MÁ BYŤ VÝSLEDKOM PRIESKUMU?

 • Relevantné údaje pre prípravu marketing mixu EB.
 • Súhrn odporúčaní pre prípravu  EB plánu.

 

 

„Dostala som množstvo dôležitých informácií, ktoré pomaly aplikujem do pracovného aj súkromného života. Odporúčam každému pre zlepšenie celkovej kvality života :-)" – Ľubka Bohušová (Assistant of National Manager, Kuehne - Nagel)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok