Diagnóza a analýza

Nástroje a snímače použité pri diagnostike a následnej analýze skúmaných javov prešli prísnym odborným výberom a sú odrazom našej snahy ponúknuť zákazníkom hĺbkovú analýzu, ktorej výsledkom je odhalenie príčin javov, ktoré priamo súvisia s podvedomím postojovým svetom jednotlivcov a skupín.

Pri diagnostike a analýzach sa opierame o najnovšie poznatky z oblasti pracovnej psychológie zamestnancov. Používame diagnostické a analytické vybavenie zodpovedajúce súčasným trendom, či už pri diagnostike vybranej skupiny zamestnancov alebo jednotlivca.

 

„Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť workshopov Accelium PRO. Je to niečo nové, ale zároveň veľmi atraktívne, nielen pre mladú generáciu nastupujúcu na trh práce. Viem si predstaviť, že sa Accelium PRO môže stať nielen účinným nástrojom rozvoja, ale aj oddychovkou od pomerne vyčerpávajúceho pracovného tempa. A popritom podvedome rozvíjate svoje manažérske zručnosti. Je to proste škola hrou. :-)" – Lucia Mitanová (HR Manager, Fekollini)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok