Diagnóza a analýza

Nástroje a snímače použité pri diagnostike a následnej analýze skúmaných javov prešli prísnym odborným výberom a sú odrazom našej snahy ponúknuť zákazníkom hĺbkovú analýzu, ktorej výsledkom je odhalenie príčin javov, ktoré priamo súvisia s podvedomím postojovým svetom jednotlivcov a skupín.

Pri diagnostike a analýzach sa opierame o najnovšie poznatky z oblasti pracovnej psychológie zamestnancov. Používame diagnostické a analytické vybavenie zodpovedajúce súčasným trendom, či už pri diagnostike vybranej skupiny zamestnancov alebo jednotlivca.

 

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok