Diagnóza a analýza

Nástroje a snímače použité pri diagnostike a následnej analýze skúmaných javov prešli prísnym odborným výberom a sú odrazom našej snahy ponúknuť zákazníkom hĺbkovú analýzu, ktorej výsledkom je odhalenie príčin javov, ktoré priamo súvisia s podvedomím postojovým svetom jednotlivcov a skupín.

Pri diagnostike a analýzach sa opierame o najnovšie poznatky z oblasti pracovnej psychológie zamestnancov. Používame diagnostické a analytické vybavenie zodpovedajúce súčasným trendom, či už pri diagnostike vybranej skupiny zamestnancov alebo jednotlivca.

 

„Tréning bol veľmi novátorsky spracovaný a bol skvelým doplnením mojich doterajších poznatkov a zručností.“ – Mirka Vantová (EMEA Senior Talent Acquisition Specialist, Lenovo)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok