Ako vás vnímajú vaši súčasní a hlavne potenciálni zamestnanci ako zamestnávateľa? Akú reputáciu by ste si priali mať? Dokážete pritiahnuť talenty do svojej firmy aj inak ako najlepším finančným ohodnotením spomedzi konkurencie?

Predmetom cielených aktivít Employer Brandingu je prekonanie rozdielu medzi imidžom firmy (ako zamestnávateľa vnímajú potenciálni zamestnanci) a identitou značky zamestnávateľa (ako by manažment chcel, aby bola vnímaná).

Employer Branding kombinuje prieskum trhu, poradenstvo, komunikáciu a marketing tak, aby sme dosiahli dôveryhodnú a nami preferovanú pozíciu značky na trhu. Konečným cieľom je pomocou talentov stimulovať rast a rozvoj firmy a dosahovanie strategických cieľov.

Je to cyklický proces, ktorý zahŕňa:

  1. Porozumenie – skúmanie hodnôt, ktoré firma prináša súčasným a potenciálnym zamestnancom firmy, kvalít jej zamestnancov, postoje vedenia voči budovaniu zamestnávateľskej značky a ich očakávania, pochopenie konceptu Employer Brandingu. Týka sa vnútornej identity firmy a zbierania, analýzy a vyhodnotenia všetkých informácií, ktoré sa týkajú relevantného trhu (tzv. market intelligence).
  2. Plánovanie – prepája marketing, komunikáciu, riadenie talentov a strategický rozvoj, aby sa zaistil najvhodnejší talent pre firmu.
  3. Exekúciu plánu – implementačná fáza.
  4. Meranie a hodnotenie, sústavné vyhodnocovanie účinnosti každej z použitých techník, s nevyhnutným nastavením ukazovateľov výkonnosti pre sústavné zlepšovanie, následné prispôsobovanie stratégií a aktivít.

 

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok