Agent Balance mení spôsob práce tímlídrov so zamestnancami   zákazníckych a kontaktných centier.

Agent Balance Pozvánka 11.05.2017

Je to softvérové riešenie, ktoré ponúka jedinečný súbor psychometrických údajov o agentoch a poradcoch.

 

Testovanie zamestnancov:

Farebno- asociačná metóda je patentovaná a vedecky overená metóda založená na psychometrickom testovaní.

Zamestnanci vykonajú každý týždeň intuitívny test. Test predstavuje rôzne frázy. Počas testu sa zamestnancom  prideľuje tri z ôsmych farieb ku každej fráze, na základe ich aktuálneho cítenia a vnímania týchto fráz. Testovací software reaguje na správanie zamestnancov a adaptuje test v reálnom čase, takže nikdy nie je test rovnaký.

  • Testovacia metóda, ktorá odráža presný stav mysle zamestnancov.
  • Žiadne správne a nesprávne odpovede.
  • Regionálne a kultúrne nezávislé.
  • 25 rokov výskumu, ktoré sú podporené s viac než 700 000 zozbieraných a nameraných výsledkov.

Originálne parametre:

Agent Balance ponúka unikátny set parametrov o Vašich zákazníckych službách zo strany zákazníkov a zamestnancov. Vďaka týmto informáciám, vieme spojiť tieto dáta s výstupmi a ďalšími externými údajmi.

Mentálna energia

Udržiavanie Vašich zamestnancov na správnej energetickej úrovni je dôležité pre optimalizáciu pracovnej sily. Obohaťte Vašu optimalizáciu pracovnej sily o poznanie ako odpočinutí, či unavení sú Vaši agenti. Toto poznanie Vám dodá ďalšie vysvetlenie k správaniu zamestnancov.

Napĺňanie práce

Agenti sú ľudské bytosti. Ak budete rozumieť do akej miery ich napĺňajú ich aktuálne úlohy, ako sa zaujímajú o chod firmy a či sú lojálny voči spoločnosti, môže to dramaticky ovplyvniť ich motiváciu a výkon.

Index lojality

Nadmerná fluktuácia zamestnancov všeobecne spôsobuje poklesy vo výkone zamestnancov a taktiež poškodzuje ducha tímu. Zistite, aké skryté motivácie majú Vaši agenti na odchod z firmy a udržte si tých najlepších na palube.

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok