Poskytujeme služby založené na odbornosti, kvalite, kompetencii a serióznosti. Našim cieľom je porozumieť potrebám zákazníka tak, aby navrhované riešenia spĺňali jeho požiadavky a predstavy, sme vnímaví k jeho potrebám. Vzdelávacie aktivity sú založené na dôvere všetkých na projekte participujúcich partnerov, preto si do svojho tímu vyberáme tých najlepších.

Skúsení konzultanti, profesionálni odborní lektori, prepracované tréningové postupy, know-how a dôkladná znalosť špecifického prostredia slovenského trhu sú spoľahlivým predpokladom dosahovania vysokej kvality a naplnenia očakávaní klienta.

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok