Dana Miňová
CHRO, Svet zdravia

 

 

 

Funguje zdielanie know how medzi generaciami v zdravotnictve?
Môže sa skúsený atestovaný lekár inšpirovať od mladého lekára?
Od timu expertov k expertným tímom v nemocniciach.

Zdenka Junasová
Senior HR Manager, Tower International

 

 

 

Sú spoločnosti pripravené na Kategóriu zamestnancov 60+ ?

Veľkou témou  dnešných dní pre väčšinu manažérov najmä výrobných firiem, ale nie len ich,  je nedostatok pracovníkov na pracovnom trhu. V mnohých firmách práve ich nedostatok ohrozuje strategické obchodné plány a aj ich konkurencieschopnosť.

V niektorých je situácia už taká kritická, že firmy začínajú bojovať o prežitie, nie pre nedostatok objednávok, ale pre neschopnosť ich realizácie .. nemá kto pracovať. Boj o mladé talenty je neúprosný  ……  trh začínajú čím ďalej,  tým viac, ovplyvňovať  dôsledky demografického vývoja , otvoreného pracovného trhu EÚ ale aj legislatívnych a ekonomických dôsledkov, v podobe predlžovania odchodu do dôchodku.

Preto si mnohí začínajú klásť otázky  ako,  a či sú firmy pripravené práve na zamestnávanie kategórie 60+.  Sú lídri v spoločnostiach  pripravení efektívne a zmysluplne pracovať s talentami  tejto vekovej kategórie? Sú zamestnanci kategórie 60+ pripravení prijímať ďalšie kariérne výzvy ? Nemáme práve v kategórii 60+ potenciál , ktorý nie je dostatočne využitý ?  Aká je úloha HR práve v tomto procese? Ako sa s touto témou  zaoberajú  iné krajiny?
Toto sú otázky, na ktoré pokúsime nájsť  odpovede.

Milan Rataj
CCO, Agent Balance

Milan_Rataj_Agent_Balance

 

 

“V dnešní době čelí firmy zásadní změně v chování a přístupu nové generace (GEN Y) k práci a profesnímu naplnění. Na vedoucí pozice společností je kladen daleko větší tlak na individualizaci přístupu k zaměstnancům ve smyslu zabezpečení jejich zvýšeného profesního naplnění, který vede ke stabilní a kvalitní výkonnosti. Tomu musí odpovídat vnitrofiremní toky komunikace a vlastně celá firemní kultura.

Klíčem k tomu je nesporně vytvoření a udržení motivovanosti zaměstnanců. Motivace ale souvisí s celkovým smyslem práce, kterou děláme, profesní naplnění vnímáme jako základ motivace.  ěPracovní naplnění je běžnými dostupnými metodami velmi obtížně měřitelná hodnota. Podíváme se na využití metrik nástroje AgentBalance, který je schopen tento parametr profesního naplnění (a mnohé další) změřit a subvencovat tak absenci klíčových kompetencí pro leadership. To umožní vedoucím pracovníkům nejen snáze individualizovat svůj přístup k zaměstnancům, ale také snáze identifikovat další vzdělávací a rozvojové aktivity a potřeby nejen pro celý tým, ale i pro sebe sama.

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok