Termín konania: 22.11.2012
Miesto konania: Bratislava

Témou efektivity investícií do rozvoja ľudských zdrojov – efektívnymi formami a metódami vzdelávania, procesne orientovaným vzdelávaním, transferom nových vedomostí a zručností do pracovných procesov a činností, nástrojmi hodnotenia efektivity, meraním návratnosti investícii do rozvoja ľudských zdrojov sa budeme zaoberať 22. novembra na pokračovaní seminárov HR Development Academy 2012.
   

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok