Filip Brodan
Generálny riaditeľ, Engage Hill

Ako sa mení DNA firiem?

Aké sú zmeny v postojoch zamestnancov v medzi rokmi 2008 – 2013? Aké požiadavky to kladie na HR manažérov? Ako zvýšiť angažovanosť a motiváciu zamestnancov?

 

Dana Miňová
Riaditeľka ľudských zdrojov, Svet zdravia

 

 

 

Silvia Slušná
Head of Group HR, .A.S.A. SLOVENSKO spol.s r.o

Plánovanie nástupníctva – hrozba alebo nutnosť
Plánovanie nástupníctva je veľmi citlivá téma, ktorá rozdeľuje tak manažmenty v mnohých firmách ako aj komunitu odborníkov z radov HR.

 

Denisa Havrila Belanyi
Director Training & Development, U. S. Steel Košice

Koučing v U. S. Steel Košice
Prečo sme sa rozhodli zavádzať koučing a koučingovú kultúru? Aké sú reakcie a skúsenosti našich manažérov-koučov?

 

 

 

Janka Holúbeková
Riaditeľka ľudských zdrojov, Generali Poisťovňa

Cesta k zmysluplnej 360° spätnej väzbe
Ako môže firemná kultúra zmeniť postoj a naopak.

 

 

Peter Trgala
Riaditeľ, Education.sk

Ako efektívne riadiť vzdelávanie priamo v personálnych softvéroch
Je možné riadiť vzdelávanie priamo z personálneho informačného systému? Aké funkcie by pomohli personalistom, aby vedeli zefektívniť vzdelávacie procesy a zjednodušiť si tak prácu?

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok