Vystúpili:

 • Boris Kapucian, riaditeľ, Excellent Training
  Rozvoj ľudských zdrojov v krízovom období – úvodné slovo
 • Ivan Rusko, personálny riaditeľ, van Gansewinkel
  Marriages are not always made in heaven
  (Strategická úloha HR v procese fúzie a akvizície firiem)
 • Ľubomíra Radosová, riaditeľka sekcie stratégie a politiky ĽZ, SPP
  Kríza ako výzva – vzdelávanie zamestnancov v čase krízy
 • Oľga Berecká, senior manažérka vzdelávania a rozvoja, T-Mobile Slovensko
  Vytváranie interných platforiem rozvoja: Dočasné riešenie v čase optimalizácie nákladov alebo strategický fokus?
 • Darina Vrbová, vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja ĽZ, Tatrabanka
  Leadership Academy – súčasť Talent Managementu
 • Silvia Truchanová, vedúca úseku pre ľudské zdroje, Západoslovenská energetika
  Výzvy pre rozvoj leadershipu v čase krízy

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok