Vystúpili:

 • PaedDr. Boris Kapucian – EXCELLENT TRAINING
  “Rozvoj ľudských zdrojov v krízovom období – úvodné slovo”
 • RNDr. Ivan Rusko, Msc. – APOLLO zdravotná poisťovňa
  “Krízový režim vo firme. Má HR právo na neúspech?”
 • RNDr. Igor Stano – ALCATEL-LUCENT SLOVAKIA
  “Hľadanie vnútorných zdrojov rozvoja pracovníkov”
 • PhDr. Jan Bartoš – GROUP 4 SECURICOR
  “Od talentu manažmentu k tvorbe politiky a riadeniu rozvoja HIPO zamestnancov”
 • Ing. Zuzana Križanová – TRW STEERING SYSTEMS SLOVAKIA
  “Vzdelávanie a osobný rozvoj ako MOTIVÁCIA v čase krízy”
 • PaedDr. Vladimír Ušák – EXCELLENT TRAINING
  “Príklady rýchlej návratnosti investícii do vzdelávania”
 • Mgr. Eliška Bihariová – ANGLICKÁ ŠKOLA
  “Efektívne využitie času pri výučbe anglického jazyka”

„Dostala som množstvo dôležitých informácií, ktoré pomaly aplikujem do pracovného aj súkromného života. Odporúčam každému pre zlepšenie celkovej kvality života :-)" – Ľubka Bohušová (Assistant of National Manager, Kuehne - Nagel)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok