Termín konania: 12.03.2009
Miesto konania: Bratislava

12.3.2009 sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V KRÍZOVOM OBDOBÍ organizovaný spoločnosťou Excellent Training s.r.o.
Tento seminár bol venovaný prevažne HR manažérom a špecialistom vzdelávania, kde si mohli v rámci diskusie navzájom vymeniť svoje skúsenosti a názory.
           

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok