Termín konania: 18.10.2012
Miesto konania: Bratislava
Procesom hodnotenia pokroku v oblasti rozvoja ľudských zdrojov smerom k dosiahnutiu vopred stanovených cieľov sme sa zaoberali na októbrovom seminári HR Development Academy 2012 pod názvom
“Ako čo najlepšie využiť potenciál zamestnancov?”, ktorý sa uskutočnil 18.10.2012.
             

„Workshop splnil všetky moje očakávania a veľmi ho odporúčam každému ako prevenciu pred syndrómom vyhorenia. Veľmi vyzdvihujem to, že bol realizovaný v malej skupine účastníkov, každý účastník mohol diskutovať o svojich skúsenostiach s vyhorením a nájsť si tie “svoje” voľnočasové aktivity, ktoré mu pomôžu odbúrať stres, načerpať energiu a uvedomiť si svoje “limity”. Súčasťou workshopu bola realizácia autogénneho tréningu. Celý workshop bol realizovaný zážitkovou formou.” – Ulrika Kováčová (HR Manager, KNAUFINSULATION)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok