Termín konania: 22.11.2012
Miesto konania: Bratislava

Témou efektivity investícií do rozvoja ľudských zdrojov – efektívnymi formami a metódami vzdelávania, procesne orientovaným vzdelávaním, transferom nových vedomostí a zručností do pracovných procesov a činností, nástrojmi hodnotenia efektivity, meraním návratnosti investícii do rozvoja ľudských zdrojov sa budeme zaoberať 22. novembra na pokračovaní seminárov HR Development Academy 2012.
   

„Veľmi pekne sa chcem poďakovať lektorke za úžasný prístup, entuziazmus a v neposlednom rade profesionalitu, akou bolo školenie vedené. Svojim lektorským pôsobení určite všetkých zúčastnených posunula vpred, formou “najprv spoznaj seba, aby si pochopil iných”. Školenie by som odporučila všetkým, ktorí sa chcú, alebo potrebujú zdokonaliť v komunikácii. Ešte raz ďakujem.” – Mirka Šafráneková (Office Manager, Taktik)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok