Termín konania: 21.10.2013
Miesto konania: Bratislava
Novembrový workshop od HR Development Academy Vám opäť priniesol zaujímavých spíkrov s bohatými skúsenosťami s rozvojom firemnej kultúry a s internou komunikáciou.
Spojili sme odborníkov pre sektor nevýrobný ako aj výrobný, podnietili diskusiu zaujímavými otázkami a získali sme prehľad a informácie o skvelo fungujúcich projektoch.
                                           

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok