Termín konania: 13.12.2012
Miesto konania: Bratislava

Už sa stalo tradíciou, že série odborných seminárov HR Development Academy, uzatvárame koncom roka témou z oblasti talent manažmentu a budovania nástupníctva.
Tentokrát sme sa 13. decembra 2012 v priestoroch Tempus clubu v Bratislave a Košiciach stretli, aby sme zdieľali svoje skúsenosti a “best practices” na tému “Ako zabezpečiť firemný úspech aj zajtra?”.
O zaujímavosti témy svedčil nielen vysoký počet účastníkov, ale i bohatá diskusia nielen pri príspevkoch, ale i počas prestávok, za čo Vám, účastníkom, ďakujeme.
     

„Čo sa týka môjho názoru, školenie bolo iné, ako som doteraz absolvoval. Zdôraznil by som hlavne ten prenos z teórie do hry, kde si človek uvedomí, pri akých ilustratívnych situáciach v aplikačnej hre sa človek ocitne, ako premýšľa a môže sa pozrieť z nadhľadu na výsledok v bezpečnom prostredí. Čiže by som to nazval ako medzistupeň medzi teóriou a praxou. A presne tento medzistupeň pri klasických školeniach a workshopoch chýba, pretože teóriu musíme aplikovať do praxe priamo a pri tom vznikajú chyby, ktoré si myslím môžeme absolvovaním hry výrazne znížiť tým, že si uvedomíme a hlavne uvidíme, čo znamená chyba a aký výsledok nám prinesie….Samozrejme všetko je v abstraktnej a ilustratívnej rovine v rámci hry." – Maroš Puchner (Riaditeľ pobočky, Tatra banka)

Všetky referencie
Referencie
tvorba web stránok