Otvorený tréning Accelium PRO:
Rozhodovacie procesy a strategické rozhodovanie 


Cieľ:

Na tomto workshope rozvíjame schopnosť rozhodovať sa.

 

 

 

 

 


Obsah:

 • Rozhodovanie ako funkcia manažmentu
 • Ako robíme rozhodnutia?
 • Čo nás ovplyvňuje pri rozhodovaní?
 • Ofenzívne vs. defenzívne myslenie
 • Proces rozhodovania
 • Stratégie a techniky pre rozhodovanie
  o Zablokovanie sa (Self block)
  o Dláždenie trasy (Paving a route)
 • Kognitívne predsudky v procese rozhodovania a ako sa s nimi vysporiadať

Po absolvovaní tréningu:

 • Dokážete identifikovať hrozby tým, že sa „dostanete do hlavy oponenta“
 • Pripravíte plán a prispôsobíte ho meniacemu sa okolitému prostrediu
 • Zmiernite riziko pomocou stratégie “dláždenia trasy” a použitím paradoxnej stratégie “zablokovania sa”
 • Nepodľahnete omylom úsudku, vaša myseľ bude imúnna voči kognitívnym
  predsudkom
 • Zvládnete riešiť dilemy ohľadom priorít, načasovania, prerozdelenia zdrojov,
  proaktívneho vs. reaktívneho správania atď.

Prihláška: otvorený tréning Accelium PRO

Accelium PRO je revolučný, gamifikovaný vzdelávací program, ktorý ako partneri izraelskej spoločnosti aplikujeme na Slovensku a v Čechách.
Tento inovatívny nájstroj, pomocou algoritmov umelej inteligencie rozvíja strategické, manažérske zručnosti. Systém bol vytvorený šachovými majstrami a expertami na hry. Vďaka systematickému vzdelávaniu sa Accelium dostáva do najhlbších zákutí mysle a rozvíja zručnosti ako riešnie problémov, robenie efektívnych a výnosných rozhodnutí, analýza a dedukcia, alebo flexibilné myslenie.

Celý sýstem je založený na 4  workshopov, ktoré prebiehajú za pomoci trénera a interaktívnej, online aplikácie:

 • Rozhodovacie procesy a strategické rozhodovanie
 • Riešenie problémov a hľadanie strategických východísk
 • Analýza a dedukcia v praxi
 • Flexibilné myslenie

Po úspešnom štarte prinášame gamifikované tréningy do regiónov:

 • BRATISLAVA
 • KOŠICE
 • BANSKÁ BYSTRICA
 • ŽILINA

Prihláška: otvorený tréning Accelium PRO
Zistite o produkte viac.

Kontakt: accelium@extpartners.sk / 0911 797 799