Otvorený tréning Accelium PRO:
Riešenie problémov


Cieľ:

Rozvinieme schopnosť poradiť si s komplexnými problémami a schopnosť efektívne ich vyriešiť.

 

 

 

 

 


Obsah:

 • Problémy sú súčasťou nášho života
 • Zložitosť problému
 • Komplexný problém, jeho charakteristika
 • Jadro problému, určenie priorít a následky problému
 • Techniky a spôsoby uvažovania pri riešení problémov
  o  Analýza od konca k začiatku
  o  Rozloženie problému,  kladenie otázok a druhotné ciele
  o  Stratégia dočasného parkovania (temporary parking)
 • Čas ako faktor vplývajúci na rozhodovanie a riešenie problému
 • Problém a naša psychika – ako sa vysporiadať s problémom

Po absolvovaní tréningu:

 • Zvládnete s nadhľadom riešiť aj náročné problémy
 • Dokážete riešiť problémy, ktoré si vyžadujú nerutinné rozhodnutia
 • Budete tvorivejší
 • Vstupné údaje potrebné k riešeniu problému môžu pokrývať viacero oblastí, môžu byť aj neúplné, nejednoznačné, môže ich byť príliš veľa alebo málo – a aj napriek tomu dokážete riešiť problém
 • Zjednodušíte problém použitím analýzy smerom od konca k začiatku, naučíte sa rozobrať zdanlivo neriešiteľné problémy na menšie a jednoduchšie
 • Určíte jadro problému
 • S použitím stratégie “dočasného parkovania” bude vaše úsilie sústredené
 • Problém nebudete chápať ako zlo, ale ako výzvu

Prihláška: otvorený tréning Accelium PRO

Accelium PRO je revolučný, gamifikovaný vzdelávací program, ktorý ako partneri izraelskej spoločnosti aplikujeme na Slovensku a v Čechách.
Tento inovatívny nájstroj, pomocou algoritmov umelej inteligencie rozvíja strategické, manažérske zručnosti. Systém bol vytvorený šachovými majstrami a expertami na hry. Vďaka systematickému vzdelávaniu sa Accelium dostáva do najhlbších zákutí mysle a rozvíja zručnosti ako riešnie problémov, robenie efektívnych a výnosných rozhodnutí, analýza a dedukcia, alebo flexibilné myslenie.

Celý sýstem je založený na 4  workshopov, ktoré prebiehajú za pomoci trénera a interaktívnej, online aplikácie:

 • Rozhodovacie procesy a strategické rozhodovanie
 • Riešenie problémov a hľadanie strategických východísk
 • Analýza a dedukcia v praxi
 • Flexibilné myslenie

Po úspešnom štarte prinášame gamifikované tréningy do regiónov:

 • BRATISLAVA
 • KOŠICE
 • BANSKÁ BYSTRICA
 • ŽILINA

Prihláška: otvorený tréning Accelium PRO
Zistite o produkte viac.

Kontakt: accelium@extpartners.sk / 0911 797 799