Otvorený tréning Accelium PRO:
Analýza a dedukcia v praxi 


Cieľ:

Situačná analýza vám pomôže analyzovať a zjednodušiť komplexnú situáciu.

 

 

 

 

 


Obsah:

 • Situačná analýza – použitie analýzy a dedukcie
 • Zmiernenie neurčitosti s použitím „kotiev“
 • Stanovenie priorít pomocou „move-order“ analýzy, používanej v šachu
 • Identifikovanie vzorov na zjednodušenie problému
 • Systematická analýza krok za krokom

Po absolvovaní tréningu:

 • Nájdete riešenie, ktoré skutočne funguje
 • Už sa nezaseknete, pocítite, že napredujete
 • Objavíte nové súvislosti a získate nadhľad

Prihláška: otvorený tréning Accelium PRO

Accelium PRO je revolučný, gamifikovaný vzdelávací program, ktorý ako partneri izraelskej spoločnosti aplikujeme na Slovensku a v Čechách.
Tento inovatívny nájstroj, pomocou algoritmov umelej inteligencie rozvíja strategické, manažérske zručnosti. Systém bol vytvorený šachovými majstrami a expertami na hry. Vďaka systematickému vzdelávaniu sa Accelium dostáva do najhlbších zákutí mysle a rozvíja zručnosti ako riešnie problémov, robenie efektívnych a výnosných rozhodnutí, analýza a dedukcia, alebo flexibilné myslenie.

Celý sýstem je založený na 4  workshopov, ktoré prebiehajú za pomoci trénera a interaktívnej, online aplikácie:

 • Rozhodovacie procesy a strategické rozhodovanie
 • Riešenie problémov a hľadanie strategických východísk
 • Analýza a dedukcia v praxi
 • Flexibilné myslenie

Po úspešnom štarte prinášame gamifikované tréningy do regiónov:

 • BRATISLAVA
 • KOŠICE
 • BANSKÁ BYSTRICA
 • ŽILINA

Prihláška: otvorený tréning Accelium PRO
Zistite o produkte viac.

Kontakt: accelium@extpartners.sk / 0911 797 799